BİR “SINIR DURUM” OLARAK MARABAR MAĞARALARI DENEYİMİ: E. M. FORSTER’IN HİNDİSTAN’A BİR GEÇİT ESERİNE JASPERS AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265883

Keywords:

Hindistan’a Bir Geçit, Jaspers, Sınır Durum, Marabar Mağaraları

Abstract

Yaşamın sonluluğu ve ölüm, hem felsefenin hem edebiyatın temel ilgi alanlarındandır. Özellikle varoluşçu felsefe, bireyin bu dünyadaki varoluşuna odaklanmakta, insan yaşamının bir sonu olmasını ve bunun varoluş üzerine etkilerini sorunsallaştırmaktadır. Alman varoluşçu filozoflardan Karl Jaspers’e göre ömrün belli bir sınırı olduğu bilinci insan için hem bir iç huzursuzluk kaynağıdır hem de otantik yaşama dönüş için bir fırsattır. Ancak insan günlük hayatın akışında ilerlerken bu bilince ulaşamaz. Varoluşunun bir sınırı olduğunun bilincine varabilmesi için bazı özel durumlarla karşılaşması gerekir. Jaspers, insana sonluluğunu ve sınırlılığını hatırlatan bu durumları “sınır durumlar” olarak nitelendirmiştir. Birey, sınır durumları görmezden gelmezse hayatını dönüştürebilir, bu dünyada varoluşunun farkında olarak otantik bir yaşam sürebilir. Modernist edebiyatın önemli isimlerinden İngiliz yazar E. M. Forster’ın Hindistan’a Bir Geçit (1924) adlı romanında İngiltere’den Hindistan’a gelip günlük yaşam deneyimlerinden farklı deneyimler yaşayan Bayan Moore ve Adela Quested’in Marabar Mağaraları gezisi, bu iki karakterin dönüşümü açısından sınır duruma örnek oluşturmaktadır. Alışık oldukları kültürden, çevreden ve yaşam tarzından çok farklı bir iklimle karşılaşan Moore ve Quested’in mağaralarda yaşadıkları çarpıcı tecrübeler karakterlerin hayatlarını sorgulamalarına yol açmış, onları varoluşlarında yeni bir yol arayışına sürüklemiştir. Bu çalışmanın amacı, Forster’ın Hindistan’a Bir Geçit romanını Jaspers’in “sınır durumlar” kavramı ışığında Bayan Moore ve Adela Quested’in Marabar Mağaraları deneyimleri üzerinden inceleyerek eserin tartışmalı konularından olan Marabar Mağaraları’na farklı bir bakış açısı getirmektir.

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

AKSU, E. (2020). BİR “SINIR DURUM” OLARAK MARABAR MAĞARALARI DENEYİMİ: E. M. FORSTER’IN HİNDİSTAN’A BİR GEÇİT ESERİNE JASPERS AÇISINDAN BİR BAKIŞ. JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS), 1(2), 105-116. https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265883