RUS EDEBİYATINDA MODERNİST BİR EĞİLİM OLARAK NEOREALİZM

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265878

Keywords:

Neorealizm, Realizm, Modernizm, Sembolizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Yevgeniy Zamyatin

Abstract

 Rus edebiyatında XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde realizm akımı ortaya çıkar. Yüzyılın sonlarına doğru sembolizm akımı ile birlikte edebiyatta modernizm süreci başlar. 1910 ve 1920’li yıllarda ise edebiyatta çoğulculuk (plüralizm) görülür. Sembolizm, akmeizm, fütürizm, neorealizm, neoromantizm gibi pek çok akım; imajinizm, LEF (Sol Sanat Cephesi)[1], RAPP (Rus Proleter Yazarlar Derneği)[2]gibi birçok edebiyat grubu; Mezanin Şiir[3] ve Santrifüj[4] gibi edebiyat birlikleri bu yıllarda aynı anda varlıklarını sürdürürler.

Çoğulculuğun görüldüğü bu dönemde neorealizmin ortaya çıkışı, klasik realizmin krizi ve realizm akımının yeni yüzyıl insanının dünya görüşüne uyum sağlama ihtiyacıyla bağlantılı olarak biçim değiştirmesi ile ilişkilidir. Neorealizm, modernist bir üslup eğilimidir. Akımın tarihsel gelişimi, Gümüş Çağ dönemindeki oluşum süreci, 1917-1920’li yıllardaki parlak dönemi ve 1930’lu yıllar olmak üzere üç döneme ayrılır. Neorealist sanat yönteminde realizm ve sembolizmin özellikleri bir arada görülür, ancak sembolizmin özellikleri daha ağır basar. Neorealizm akımı içerisinde realist ve sembolist yöntemlerin haricinde, empresyonist, ekspresyonist vb. yöntemler bir araya getirilir.

Bu çalışmada, betimleyici ve karşılaştırmalı yöntem kullanılarak neorealizmin ortaya çıkışına, özelliklerine, tipolojisine, temsilcilerine, gelişim evrelerine ve neorealizm içindeki alt eğilimlere, başvurdukları edebî tür ve üsluplara açıklık getirilmiştir. Neorealizm konusunda Türkiye’de neredeyse hiçbir bilimsel çalışmanın yapılmamış olması Rus Edebiyatı alanında ciddi bir boşluk teşkil etmektedir. Bu nedenle söz konusu çalışma, bundan sonraki araştırmacılar için bir ön adım niteliğindedir.

[1] ЛЕФ (Левый фронт искусств)

[2] РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей)

[3] Мезонин поэзии

[4] Центрифуга

Published

2020-12-31

How to Cite

TETİK, K. (2020). RUS EDEBİYATINDA MODERNİST BİR EĞİLİM OLARAK NEOREALİZM. JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS), 1(2), 66-83. https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265878