KARAYEL GÖKKAYA, E. “MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME SANATTA DEĞİŞEN BİÇİM ANLAYIŞI”. JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS), vol. 1, no. 2, Dec. 2020, pp. 39-50, doi:10.47333/modernizm.2020265882.