KARAYEL GÖKKAYA, E. (2020) “MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME SANATTA DEĞİŞEN BİÇİM ANLAYIŞI”, JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS), 1(2), pp. 39-50. doi: 10.47333/modernizm.2020265882.