ERGUR, A. (2020) “GERİLİMDEN BİLEŞİME DOĞRU MODERN VE POSTMODERN: TANIMLAR, KAVRAMLAR, TOPLUMSAL BAĞLAM”, JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS), 1(2), pp. 1-9. doi: 10.47333/modernizm.2020265913.