AKSU, ELZEM. 2020. “BİR ‘SINIR DURUM’ OLARAK MARABAR MAĞARALARI DENEYİMİ: E. M. FORSTER’IN HİNDİSTAN’A BİR GEÇİT ESERİNE JASPERS AÇISINDAN BİR BAKIŞ”. JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS) 1 (2):105-16. https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265883.