KARAYEL GÖKKAYA, EVREN. 2020. “MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME SANATTA DEĞİŞEN BİÇİM ANLAYIŞI”. JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS) 1 (2):39-50. https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265882.