ERGUR, ALİ. 2020. “GERİLİMDEN BİLEŞİME DOĞRU MODERN VE POSTMODERN: TANIMLAR, KAVRAMLAR, TOPLUMSAL BAĞLAM”. JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS) 1 (2):1-9. https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265913.