AKSU, E. (2020). BİR “SINIR DURUM” OLARAK MARABAR MAĞARALARI DENEYİMİ: E. M. FORSTER’IN HİNDİSTAN’A BİR GEÇİT ESERİNE JASPERS AÇISINDAN BİR BAKIŞ. JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS), 1(2), 105-116. https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265883