KARAYEL GÖKKAYA, E. (2020). MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME SANATTA DEĞİŞEN BİÇİM ANLAYIŞI. JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS), 1(2), 39-50. https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265882