[1]
KARAYEL GÖKKAYA, E. 2020. MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME SANATTA DEĞİŞEN BİÇİM ANLAYIŞI. JOURNAL OF MODERNISM AND POSTMODERNISM STUDIES (JOMOPS). 1, 2 (Dec. 2020), 39-50. DOI:https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265882.